The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Regler

Golfreglene (Norges Golfforbund)

Interne regler i Los Vikingos.

  1. Vi spiller alltid med winter-rules. Dvs. ballplassering innenfor et scorekorts bredde på fairway.
  2. I Los Vikingos benytter vi banenes slope.
  3. Alle herrer, som ønsker det, kan spille fra rødt tee-sted, hcp skal reduseres med 5. 

Unngå sakte spill

 

1    Lag et personlig merke på ballen.

2   Den som er klar slår ut fra tee.

3   Vær klar når det er din tur til å spille.

4   Hvis en ball kan være mistet utenfor et vannhinder eller kan være

      utenfor banen, spill en provisorisk ball i samsvar med regel 27-1.

5   Hold følge med ballen foran.

6    Ved green, sett utstyret ditt på veg mot neste tee.

7   Hvis mulig, unngå og markere ved korte putter, gjør den ferdig.

8   Den som først putter ferdig tar flagget.

9    Gå til neste tee får å føre score-kortet.

10  Hvis du har buggy på veien, ta minst 3 køller med til ballen.
     Ta den du har tenkt å slå med pluss en lengre og en kortere.

Etikette

( Bør leses flere ganger).

 

Vi golfspillere dyrker et spill, som er meget avhengig av at vi følger reglene. Ingen kan – eller skal – kunne kontrollere, at alt går riktig for seg i roughen, når ingen kan se deg. Det er av aller største betydning, at vi kan stole på hverandre på golfbanen – ellers er det ikke snakk om et fair spill, og fornøyelsen forsvinner.

Golf er et meget gammelt og tradisjonsbundet spill, som i hele sitt fundament bygger på selvkontroll, integritet, ærlighet, den enkelte spillers ære og det å være sin egen dommer.

I golf er man selv etter regelboken egen dommer i den forstand, at man ikke blir idømt straff – nei, man pådrar seg straff, også selv om ingen andre ser regelbruddet.

Dette stiller krav til spilleren om selv å gjøre motstanderen eller medspillerne oppmerksomme på at man har ilagt seg straffen - f.eks. to straffeslag.

Det er tallrike eksempler på, at spillere har tapt formuer eller berømmelse på selv at henlede motstanderen eller medspilleren på eget regelbrudd.

Bobby Jones tapte et Open Championship ved selv å gjøre oppmerksom på, at ballen beveget seg under adressering. Den ellers i sin tid uovervinnelige Allan Robertson tapte en profesjonell utfordringsmatch om en betraktelig sum penger, fordi han gjorde oppmerksom på at hans kølle umerkelig hadde berørt sanden i en bunker i tilbakesvingen. Dette er ikke unike eksempler, men derimot regelen, at slik er det, og slik gjør man. Brudd på denne selvjustis regnes for en meget alvorlig form for regelbrudd - i motsetning til andre sportsgrener, hvor det dommeren ikke ser, er "acceptabelt".

Det er en nødvendig del av golfspillet, at det er slik, idet mye foregår utenfor andres synsvidde.

Golfspillets normer:

Sikkerhet:

Spilleren bør ved prøvesving sikre seg, at ingen kan bli truffet av køllen eller forårsake oppslått jord etc.

På tee: Man står omtrent ut for spilleren, som skal slå, men aldri nærmere landingsområdet enn spilleren selv.

På fairway: Man går ikke nærmere hullet enn den spiller, som skal slå, med mindre man er så langt ut i siden av hullet, at det ikke er risiko, eller man er oppfordret til å gå frem for å kontrollere.

Man roper "fore" av full kraft, hvis en ball er på vei mot andre spillere.

Hensyn:

Er man gjest, skriver man seg inn i greenfeeboken og betaler greenfee FØR spillet. Dette gjelder selvsagt ikke Spania, hvor man betaler direkte til ”Caddiemaster”, men naturligvis FØR spillet.

Man tee’er ikke opp en ball , når det er andres tur.

Skal en spiller slå en ny (eller provisorisk) ball fra teestedet, går man til side og venter, til alle andre har slått.

Ingen beveger seg, snakker, står tett på spilleren eller like bak ballen eller hullet, når en spiller skal slå.

Ingen må slå, hvis spillerne foran er innenfor rekkevidde.

Man uteblir ikke fra en match uten å melde fra i rett tid. 

Man er høflig, og man opprettholder en behagelig omgangstone.

Man holder øye med medspillernes/motstandernes baller.

Man hjelper motstanderen med å lete efter ballen.

Man kommer ikke med unnskyldninger for eget dårlig spill.

Man viser ikke sinne, eller frustrasjon ved fysisk handling.

Man unnskylder ved personlig fremmøte, hvis man har utsatt andre for fare for å bli truffet av ens ball.

Man hjelper motstanderen med regelforståelse – også til egen ulempe.

Man er ikke høyrøstet på banen.

Man overholder banens påkledningsregler.

Man tar ikke opp en ball hvis man ikke er absolutt sikker på at den ikke er i spill.

Man snakker ikke i mobiltelefonen mens man spiller. Den skal være avslått, og bør i det hele tatt ikke medbringes.

Man tråkker ikke i andres (eller sin egen) puttelinje

Man lar ikke egen skygge dekke over andres ball eller puttelinje.

Man holder på flagget, mens man passer flaggstangen for andre.

Man står utenfor medspillerens personlige synsvinkel – spesielt på greenen.

Man vinner matchen på egen dyktighet  ikke ved å stresse motstanderne.

Man takker for spillet etter avsluttet konkurranse.

Spilletempo:

Spilleren, hvis ball er lengst fra hullet, skal spille uten unødig forsinkelse.

Så snart det er klart, at en ball ikke LETT kan finnes skal påfølgende spillere vinkes igjennom.
Handlingen kan ikke gjøres om. Selv om ballen finnes.

Greenen skal straks forlates når hullet er ferdigspilt.

En ball som ikke følger opp til laget foran, skal vinke neste ball igjennom når det er et ledig hull foran. Det er ingen unnskyldning at det ikke er noen bak.

En spiller alene har ingen rettigheter og skal la påfølgende lag gå igjennom.

Man spiller så hurtig, man kan: Vær parat, kast ikke bort tiden, gå raskt.

Man spiller ikke videre, når man ikke kan få poeng på hullet.

Ved greenen setter man sin bag hensiktsmessig i retning af veien til neste tee.

Møtes spillere fra hver sin ball på banen, således at den ene spiller må vente på den andre, har den spiller fortrinnsrett som er lengst fremme på banens 18 huller.

Omsorg for banen:

Ujevnheter, man har gjort i bunkers, skal rakes.

Oppslått gress - også på teestedet - samt nedslagsmerker og spikesmerker på greens skal repareres (sistnevnte efter man har puttet).

En spiller må ikke beskadige green ved å lene seg op av  putteren.

Skader ved øvelsessving bør unngås.

Man bringer ikke bag eller vogn inn på green eller teested.

Man oppholder sig ikke på teestedet, når man venter.

Man medbringer en pitchfork i lommen til reparasjon av greens.

Man kaster ikke flagget ned på greenen, men legger det ned uten å beskadige overflaten.

Man løfter og gjenplasserer flagget uten å beskadige hullkantene.

Overholdelse av regler:

Man overholder golfreglene og jukser ikke. Man er sin egen dommer.

Man retter ikke på andre spilleres teknikk dog med unntagelse ved oppfordring på treningsbanen.

Man jukser ikke med sitt hcp.