The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Generalforsamlingsvedtak 2018

Behandling av innkomne forslag.

- Årets golfer. Styret hadde sendt ut nytt forslag til Årets Golfer. Forslaget ble vedtatt med følgende endringer:

            - Kun de beste 5 singlekonkurranser og de 2 beste lagkonkurransene gjelder for poengplukking. Resultatet fra klubbmesterskapet inngår i singlekonkurransen.

            - Nytt navn på Årets Golfer foreslåes av Styret, i.e. Årets beste poengplukkere.

- Oppfordring fra Jack Rist vedrørende laber interesse fra LV medlemmer til kirkegolfen ble tatt til etterretning. Styret oppfordres til å koordinere spilledatoer for våren med kirkegolfen.

- Avmelding mindre enn 7 dager . Vedtaket fra årsmøtet i 2013 om at medlemmer må betale 15 EURO ved forfall mindre enn 7 dager, uansett grunn, opprettholdes.

Generaldorsamlingsvedtak 2017

Behandling av innkomne forslag.

Ett forslag fra John Nordahl om aldri å starte en turnering før kl 1100 og evt. flytte spilledag fra søndager.

Dette forslaget ble ikke vedtatt. Medlemmene ble enige om at det er opptil styret å fastsette spilletidspunkt avhengig av tilgjengelighet og priser på banene. Når det gjelder spilledag fortsetter vi presumtivt på søndager, men styret har fleksibilitet til å fastsette andre dager.

Generalforsamlings vedtak 2016

Det var ingen innkomne forslag til
Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlings vedtak 2015

«Under punktet Handicap» på hjemmesiden er teksten i første avsnitt følgende: «Hvis den enkelte medlems HCP avviker mer enn et poeng fra Los Vikingos HCP, kan vi regulere dette senest en uke før neste turnering». Forslag til endring: «Hvis den enkelte medlems HCP avviker mer enn et poeng fra Los Vikingos HCP skal dette meddeles turneringskomiteen snarest mulig før neste spilleomgang». Godkjennt.

Generalforsamlings vedtak 2013

Generalforsamlingsvedtak 2013

 

Følgende nye vedtak ble fattet:

 

Påmelding.

Medlemmer som melder forfall trenger ikke selv finne erstatter.

Styret tar seg av dette.

Hvis forfall meldes mindre enn 7 dager før konkurransedagen

skal det betales Euro 15, uansett grunn.

 

HCP

Hvis den enkete medlems HCP avviker mer enn ett poeng fra

Los Vikingos HCP kan vi regulere dette. Dette gjelder selvfølgelig

både opp og ned. Dette må dokumenterer via GolfBox eller

signerte scorekort.

Man må alltid spille etter golfreglene og heller ikke gi putter

Generalforsamlings vedtak 2012

Generalforsamlingsvedtak 2012

 

1.     Turneringer: Av 14 turneringer årlig skal 3 til 4 være lagspill. De øvrige

          spilles som Stableford/nettoslag. Klubbmesterskapet avgjøres av

          bruttoslag.

          Turneringsledere går på omgang blant klubbens medlemmer. Styret

          utpeker en leder som selv velger en medhjelper. Sammen lager de en

          konkurranse, henter og skriver ut scorekort, nærmest flagget merker,

          kontrollerer resultater og står for premieutdeling.

 

2.     Æresmedlemmer melder seg på vanlig måte til turneringer som øvrige

medlemmer. Ingen prioritert venteliste.

 

     3.  Poengtrekk for tidligere vinnere fjernes.

 

Generalforsamlings vedtak 2011

1. Påmeldinger se egen mappe for dette.

2. Vi spiller alltid med winter-rules. Dvs. ballplassering innenfor et scorekorts bredde på fairway.

3. Spiller man en ball som det er usikkert om man kan finne igjen, dvs. spilleren selv kan ikke se ballen, og de spillere som er med i samme ball, også er usikre, SKAL det spilles en provisorisk ball. Er ballen vekk, out of bounds eller uspillbar innenfor den dropsone man har iht golfreglene, spilles det på den provisoriske ball (man slår da sitt 3 slag). Er det røde eller gule markeringer der hvor ballen gikk ut, dropper man iht golfreglene. Unnlater man å slå en provisorisk ball, og den første ikke finnes, skal hullets strykes, det er ikke anledning til å gå tilbake for å slå en ny ball. Hvis en eller flere av medspillerne er sikre på at de vet hvor ballen er, og det viser seg at den likevel ikke kan finnes, skal man slå en ny ball fra det sted hvor man trodde ballen ville ligge. Man slår da videre i det antall slag reglene tilsier.

4. Alle herrer, som ønsker det, kan spille fra rødt tee-sted, hcp skal reduseres med 5.
Herrer som spiller fra rød tee deltar ikke i konkurransen om nærmest flagget eller eventuelt lengste drive

5. Ny gruppeinndeling: Damer og herrer konkurrerer i samme gruppe og deles i 3 grupper iht. handicap
Gruppe 1  Fra   0    til 23
Gruppe 2  Fra  23.1 til 29
Gruppe 3  Fra  29.1 til 36
Gruppeinndelingen vil stå fast hele sesongen
 
6. Regnskapet skal vise to siste års regnskap samt budsjett for kommende år.
 
7. Banens slope skal alltid benyttes.
 
8. Handicap krav til nye medlemmer vurderes av styret.
 
9. Medlemskontingent skal betales ved første spillerunde i det nye året. Hvis kontingenten ikke er betalt senest siste spillerunde første halvår strykes man av medlemsregisteret.
 
10. Gjeldende regler for på og avmelding vil bli praktisert strammere med hensyn til betaling.