The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Regelgjennomgang 25.oktober 2011 v/Thor Ljungmann

 

Nedenunder følger 20 regelspørsmål med rett svar og henvisning til regelnummer.

 

1.       Det spilles match og begge spillere er på green. Ingen av ballene er markert. A putter og treffer ballen til B.

SVAR: Ingen straff.   Regel 19-5 A

   

2.       Slagkonkurranse. Du er på green og skal putte. Du har tatt oppstilling, men ikke satt køllen bak ballen. Ballen ruller 10 cm. Du legger ballen  tilbake til sitt ”gamle” leie og putter derfra.

      SVAR: 2 straffeslag, puttet fra feil sted. Regel 18-2

 

3.       I slagspill kommer begge i bunker. De slår ut og oppdager at de har slått på hverandres ball. 
De går tilbake til bunker og dropper ballene, og slår

nå på riktig ball.

SVAR: 2 straffeslag.  Regel 15-3

 

4.       I et matchspill på et par 3 hull var det et vann mellom utslag og green. I en meters bredde rundt vannet var det nysådd med blå pinner med hvit topp. En spiller slår og lander i vannet.

SVAR: 1 straffeslag.  Regel 26-1

 

5.       I hvilket område har man rett til fri dropp ved plugging av ball?

SVAR: Kun på fairway. Regel 25-2

 

6.       En spiller ønsker å identifisere ballen sin. Hva gjelder?

SVAR: Ballen må markeres før den løftes.  Regel 1-2

    

7.       Ballen ligger utenfor en flat bunker. Du vil bruke putteren, men det ligger en stein i bunkeren i spillelinjen din. Hva kan du gjøre?

SVAR: Det står ingen lokal regel at steiner kan fjernes, men du gjør det allikevel og får 2 straffeslag. Regel 13-4

 

8.       Et steingjerde er erklært uflyttbar hindring og ligger i spillelinjen til A.

Han flytter en stein fra gjerdet for ikke å treffe det.

SVAR: 2 straffeslag.  Regel 24-2

 

9.       A sin ball ligger i et sidevannshinder. Han prøvesvinger. 2 ganger i  hinderet og berører grunnen. Hva skjer?

SVAR: 2 straffeslag.  Regel 13-4

 

10.  Ballen ligger i hinder. Og da du skulle adressere den kommer du bort i  dog uten at den beveget seg.

SVAR: Ingen straff.  Regel 18-2

 

11.  I hvilken grad kan man trene på banen før en konkurranse?

SVAR:  Ikke lovlig i slagturnering. Lovlig i match. Regel  7.

 

12.  Din ball blir tilfeldigvis flyttet av en medspiller (slagspill) Hva skjer?

SVAR: Ingen straff. Du skal legge ballen tilbake. Regel 18-4

 

13.  Green er dekket av dugg. Du fjerner duggen før du putter. Straff?

SVAR: 2 straffeslag.  Regel 13-2

 

14.  Du slår ut på par 3 hull. Ingen ser ballen din. Du slår en provisorisk, og leter i 5 minutter etter den første. Du spiller den provisoriske inn på green og oppdager at den første ligger i hullet. Hva skjer?

SVAR: Har fått Hole-in-one.

 

15.  I en match treffer ballen motspilleren som står UTE, og ballen blir liggende UTE.

SVAR: 1 straffeslag og slå nytt slag. Regel 27-1

 

16.  Tee-slaget havner i roten på et tre. Spiller slår et slag på den, men bommer, (ballen beveger seg ikke). Kan spilleren gå tilbake til tee og slå sitt slag nummer 4?

SVAR: Nei, må forholde seg til stedet den sist ble spilt fra.  Regel 28 A.

 

     17. Hull 10 på Larvik har dobbel green med hull 16.
           En spiller får hull 16 direkte i puttelinjen mens han 
           spiller hull 10.
           SVAR: Berettiget fritak.  Regel 25- 3B

 

18.      En spiller finner ballen sin etter 2 minutter, og går tilbake etter kølle, men ”akk o ve” hvor ble den av? Hvor lenge kan man lete?

SVAR: Kun 3 minutter.  Regel 27-1.

 

19.    Du ligger i tykt gress og tar en prøvesving. Ut fyker en ball som ikke er din. Straff?

 SVAR: Ingen straff. Regel 15-2

 

20.      Før Play-off trener en spiller på rangen. Hva skjer?

 SVAR: Ingenting