The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Oppdatert per 14.9.2021- men fortsatt mange som ikke har rapportert inn

Justering av Hcp per  14.9.2021

Fornavn

Etternavn

HCP etter Golfbox justering

Resultat neste runde

Hcp etter

Bjørn

Bjarstad

16,5

 

16,5

Petter

Bjerke

34,7

 

34,7

Freddy

Carlsson

30,5

 

30,5

Knut

Ellevold

18,7

 

18,7

Leif

Eriksen

28,7

 

28,7

Signe E.

Eriksen

30,9

 

30,9

Odd

Evensen

16,9

 

16,9

Irene

Evensen

36,0

 

36,0

Mia

Fossbak

30,1

 

30,1

Gulbrand

Gagnum

14,5

 

14,5

Ole

Hatlevik

36,1

 

36,1

Helene

Hatlevik

36,0

 

36,0

Thor

Haugen

25,8

 

25,8

Martin

Haugsdal

36,1

 

36,1

Kari

Haugsdal

36,1

 

36,1

Willy

Hoff

24,5

 

24,5

Per G.

Jacobsen

18,3

 

18,3

Roy

Johansen

25,3

 

25,3

Agnar

Johansen

32,7

 

32,7

Wenche

Johansen

22,2

 

22,2

Mona

Johansen

38,9

 

38,9

Per

Kierulf

36,0

 

36,0

Mette

Kierulf

36,4

 

36,4

Jørgen

Larsen

15,3

 

15,3

Irene

Larsen

22,4

 

22,4

Bjørn E.

Laursen

23,5

 

23,5

Thor

Ljungmann

25,4

 

25,4

Turid

Ljungmann

27,5

 

27,5

Hans G.

Løken

22,8

 

22,8

Hilde

Løken

36,0

 

36,0

Hafdis

Magnusdottir

27,5

 

27,5

Roy

Moen

15,9

 

15,9

Terje

Nikolaisen

23,7

 

23,7

Elin

Nikolaisen

25,7

 

25,7

John

Nordahl

23,4

 

23,4

Jan

Nybø

35,2

 

35,2

Liv

Nybø

30,7

 

30,7

Reidar

Olsen

17,5

 

17,5

Helge

Olsen

18,9

 

18,9

Jack U.

Rist

33,0

 

33,0

Ruth

Rist

28,0

 

28,0

Jan

Svabø

23,0

 

23,0

Jan

Teksum

15,0

 

15,0

Vidar

Throndsen

14,6

 

14,6

Anne

Throndsen

36,0

 

36,0

Sina

Underhaug

35,6

 

35,6

Bjørn

Wigand

29,0

 

29,0