Regler for Poengplukking

På årsmøtet på El Paraiso 11.03.2018 ble det vedtatt å bytte ut Årets Golfer med Årets beste poengplukkere. Vi kårer som nå beste dame og beste herre.

Poeng opptjenes gjennom:

Alle singelkonkurranser inklusive klubbmesterskapet.

Alle lagkonkurranser.

            - Kun de beste 5 singlekonkurranser og de 2 beste lagkonkurransene gjelder for sluttresultatet. Resultatet fra klubbmesterskapet inngår i singlekonkurransen

Vi opererer kun med to klasser, en dame og en herre, uavhengig av hcp og poeng tildeles etter følgende system:

Singelkonkurranser.

1.plass - 20 poeng.

2.plass - 18 poeng.

3. plass – 16 poeng.

Fra 4. plass 15 poeng og så nedover til 1 poeng.

Lagkonkurranser.

1.plass – 15 poeng til hver av deltagerne i laget.

2. plass – 13 poeng til hver av deltagerne i laget.

3. plass – 11 poeng til hver av deltagerne i laget.

Fra 4. plass 10 poeng og nedover til 1 for hver av deltagerne i laget.

Ved likt resultat dømmes lavest hcp som beste, både i singelkonkurranse, lagkonkurranse og ved årets slutt.

Premiering ved årets slutt til :

De tre beste i begge klassene.

Rangeringen fremlegges løpende på hjemmesiden.