The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Velkommen til hjemmesiden vår


  Ny adresse:


losvikingos2016@gmail.com

Påmeldinger

Regler for påmeldinger til konkurransene

Enhver påmelding til en eller flere av våre spilleomganger er bindende .

Forfall

Medlemmer som melder forfall trenger ikke selv å finne erstatter.
Styret tar seg av dette.

Hvis forfall meldes mindre enn

7 dager før konkurransedagen

skal det betales Euro 15, uansett grunn.
 

Dersom de ansvarlige på banen forlanger det, må det betales full greenfee.

Man kan melde seg på til en eller flere (evt. alle) spilleomganger til enhver tid, før eller gjennom hele sesongen. De ledige plasser blir reservert fortløpende etter hvert som påmeldingene foreligger, når listene er fulltegnet, blir evt. "overbooking" automatisk notert på en venteliste.(v1- v2- osv.) Denne liste skal tas i bruk ved evt. forfall.

Velkommen til hjemmesiden vår

Under rubrikken bekreftet betyr:

ok = Du har plass på turneringen.
V1...V4 = Du er på venteliste med plassrekkefølge.
Tilsvarende gjelder for gjestespillere hvor G1, G2 osv angir rekkefølge
 
lISTEN BLIR LAGT UT NÅR BANENE FOR NESTE SESONG ER KLARE