The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Årsberetning 2019

ÅRSBERETNING 2019

Styret
Styret har etter Generalforsamlingen den 8. mars 2019 bestått av Roy Johansen, Vidar Throndsen, Per G. Jacobsen og Agnar Johansen. 
Vidar Throndsen og Per Jacobsen ble valgt for 2 år. Roy Johansen og Agnar Johansen var ikke på valg.

Vi har avholdt styremøter hver 14 dag i sesongen for å forberede neste konkurranse og for å behandle løpende saker. Samarbeidet i styret har vært meget godt.

Medlemsutvikling.
I 2019 hadde vi 49 betalende medlemmer. Los Vikingos har et æresmedlem, nemlig John Nordahl.

Vi hadde 37 gjestespillere i 2019.

Pr. 31/12 – 2019 var det 2 utmeldte medlemmer.
I 2019 ble det innmeldt 6 nye medlemmer.
Sponsorer

I 2019 har vi hatt følgende sponsorer:
Golf y Vinos, Vogt Advokatfirma, Bodega Fernando de Castilla, Medema Gruppen, og Clinica Normed/Nordental.

Økonomi
Klubbens økonomi er god. Styret har derfor valgt å sponse årsmøte og juleavslutning.
Årets resultat viser et underskudd på Euro 263,64 mot et budsjettert overskudd på Euro 10 . Underskuddet skyldes i hovedsak noe høyere utgifter til premier enn budsjettert.

Konkurranser
I 2019 ble det arrangert 8 runder på forskjellige baner, 7 individuelle og 1 lagkonkurranse, i tillegg til klubbmesterskapet. 
Det har vært bra fremmøte og  stor stemning på konkurransene. 
Klubbmesterskapet ble avholdt i Sancti Petri med gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det ble spilt over to dager, basert på bruttoslag. 
Klubbmestere i 2019 ble Jan Teksum med 195 brutto slag og Irene Asheim Larsen med 211 brutto slag.
Årets poeng plukkere ble Sina Underhaug med 94 poeng og Jan Teksum med 103 poeng .

Jule-/Årsavslutning
Den 22. november 2019 skulle det ha vært spill på Santana, som dessverre måtte avlyses på grunn av kraftig regnvær. Imidlertid møttes alle om kvelden i Bistro Elviria for en fin festmiddag med musikk og dans etterpå. Et meget hyggelig arrangement som avsluttet året 2019.

Styret
1 februar 2020
Roy Johansen Vidar Throndsen Per G. Jacobsen Agnar Johansen
Kasserer Styremedlem Styremedlem President

Årsberetning 2018

ÅRSBERETNING 2018

 

Styret

Styret har etter Generalforsamlingen den 11. mars 2018 bestått av Roy Johansen, Petter Bjerke, Vidar Throndsen og Agnar Johansen.                                 

Roy og Agnar ble valgt for to år. Vidar ble valgt for et år. Petter var ikke på valg.

Vi har avholdt styremøter hver 14 dag i sesongen for å forberede neste konkurranse og for å behandle løpende saker. Samarbeidet i styret har vært meget godt.


Medlemsutvikling

I 2018 hadde vi 60 betalende medlemmer..

Vi hadde 30 gjestespillere i 2018.

Pr. 31/12 – 2018 var det 8 utmeldte medlemmer. Etter nyttår er det mottatt ytterligere 2 utmeldinger.

I 2018 ble det innmeldt et nytt medlem. Etter nyttår har vi fått ytterligere et nytt medlem.

På det kombinerte julebordet og 30 årsjubileum 23. november 2018 ble John Nordahl utnevnt til æresmedlem i Los Vikingos.  Los Vikingos har således et æresmedlem ved årsskiftet.


Sponsorer

I 2018 har vi hatt følgende sponsorer:

Golf y Vinos, Vogt Advokatfirma, Uni Optica, Bodega Fernando de Castilla, Medema Gruppen, Real Estate Segarra & Bråteng og Clinica Normed/Nordental.

I tillegg har Sissener kapitalforvatning sponset middag etter turneringen på Los Naranjos den 11. februar 2018.

 

Økonomi

Klubbens økonomi er god. Styret har derfor valgt å sponse årsmøte og julebord.                       

Årets resultat viser et underskudd på Euro 839,80 mot et budsjettert underskudd på Euro 920. Klubbmesterskapet gikk på et underskudd med Euro 273,50 som skyldes at to par som meldte seg av for sent ikke har betalt avmeldingsgebyret vi fikk fra hotellet. Los Vikingos måtte betale dette gebyret.

 

Konkurranser

I 2018 ble det arrangert 10 runder på forskjellige baner, 7 individuelle og 3 lagkonkurranser, i tillegg til klubbmesterskapet.  Det har vært meget bra fremmøte og stor stemning på konkurransene. Klubbmesterskapet ble avholdt på Montecastillo med gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det ble spilt over to dager, basert på bruttoslag. Klubbmestere i 2018 ble Reidar Olsen med 188 brutto slag og Wenche Johansen med 206 brutto slag. 

Årets poeng plukkere ble Anne Throndsen med 124 poeng og Reidar Olsen med 116 poeng .


Jule-/Årsavslutning og 30 års jubileum.

Den 23. november 2018 var det spill på Santana med kombinert julebord og 30 års jubileum hos Øystein på Bistro O Sole Mio med fantastisk mat og drikke og musikk av Øystein, Amanda og Philip. Et meget hyggelig arrangement.

 

Styret

19. februar 2019

 

 

Roy Johansen         Vidar Throndsen    Petter Bjerke            Agnar Johansen

 

Kasserer                   Styremedlem          Styremedlem            President

Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING 2017

 

Styret

Styret har etter Generalforsamlingen den 12. mars 2017 bestått av Rune Falstad, Roy Johansen, Petter Bjerke og Agnar Johansen.

Petter og Agnar ble valgt for to år. Rune og Roy var ikke på valg.

Vi har avholdt styremøter hver 14 dag i sesongen for å forberede neste konkurranse og for å behandle løpende saker. Samarbeidet i styret har vært smertefritt.

Medlemsutvikling

I 2017 hadde vi 62 betalende medlemmer pluss 2 æresmedlemmer. Æresmedlemmene er Roar Schaug Nilsen og Anne M. Larssen.

Vi hadde 33 gjestespillere i 2017.

Det var ingen utmeldinger per 31. desember 2017. Aud Gihlemoen er utmeldt per 1. januar 2018.

Nye medlemmer opptatt i 2017 er Vidar og Anne Trondsen, Bjørn E. Laursen, Thor Haugen, Tove Høistad, Bernt Hanssen, Mai og Ove Aksnes, Hilde og Hans G. Løken.

Nytt medlem fra 1. januar 2018 er Trine Elvaas. Hun er tidligere medlem av Los Vikingos.

 

Sponsorer

I 2017 har vi hatt følgende sponsorer:

Golf y Vinos, Vogt Advokatfirma, Uni Optica, Bodega Fernando de Castilla, Medema Gruppen og Clinica Normed/Nordental.

Vi har i januar 2018 fått ny sponsor i Real Estate Segarra & Bråteng. I tillegg har Sissener kapitalforvatning sponset middag etter turneringen på Los Naranjos den 11. februar 2018.

 

 

Økonomi

Klubbens økonomi er god. Styret har derfor valgt å sponse årsmøte, julebord og diverse lunsjer.

 

Konkurranser

I 2017 ble det arrangert 11 runder på forskjellige baner, 7 individuelle og 4 lagkonkurranser, i tillegg til klubbmesterskapet.  1 av lagkonkurransene var også individuelt tellende. Det har vært meget bra fremmøte og stor stemning på konkurransene. Klubbmesterskapet ble avholdt på Sancti Petri med gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det ble spilt over to dager, basert på bruttoslag. Klubbmestere i 2017 ble Rune Falstad med 193 bruttoslag og Bente Falstad med 213 bruttoslag. Det er første gang i Los Vikingos sin 29 årige historie at et ektepar vinner.

Årets golfere 2017 ble Jorun Lie med et gjennomsnitt på 32,33 poeng og Jan Teksum med et gjennomsnitt på 34,17 poeng per runde, basert på de 6 beste rundene i 2017.

Jule-/Årsavslutning

Den 24. november 2017 var det spill på Santana med julebord hos Øystein på Bistro O Sole Mio med fantastisk mat og drikke og minikonsert av Øystein og Amanda. Et meget hyggelig arrangement.

 

Styret

18. februar 2018

 

 

Rune Falstad    Roy Johansen   Agnar Johansen   Petter Bjerke  

President         Kasserer           Styremedlem      Styremedlem

Årsberetning 2016

ÅRSBERETNING 2016

 

Styret

Styret har etter Generalforsamlingen den 13 mars 2016 bestått av Rune Falstad, Roy Johansen, Petter Bjercke og Rigmor Bardoff. Petter og   Rigmor ble valgt for ett år, mens Rune og Roy ble valgt for to år. Rigmor har gitt beskjed om at hun av ulike årsaker vil ha avløsning. Petter stiller til gjenvalg for to år.

Vi har avholdt styremøter hver 14 dag i sesongen for å forberede neste konkurranse og for å behandle løpende saker. Alle i styret var nye fra mars 2016. Med god støtte fra tidligere styret samt enkelte medlemmer har arbeidet gått fint. Samarbeidet i styret har vært smertefritt.

Medlemsutvikling

I 2016 hadde vi 63 betalende medlemmer pluss 3 æresmedlemmer. Ett æresmedlem, Birgit Iversen, gikk dessverre bort i 2016, hele 99 år gammel. Vi har derfor 2 æresmedlemmer fra 2017, Roar Schaug Nilsen og Anne M. Larssen.

Vi hadde hele 59 gjestespillere i 2016 som er betydelig mer enn de 15 som vi hadde i 2015.

Utmeldinger pr desember 2016 er Torgunn Olsen, Beate og Per Istad, Anny Karin og Tore Opsahl, Eli Svabø, Lise og Per Schønberg og Kari og Edgar Duffaut og Knut Johansen.

Nye medlemmer opptatt fra 1 januar 2017 er Vidar og Anne Trondsen, Bjørn E. Laursen og Thor Haugen.

Sponsorer

I 2016   har vi hatt større aktivitet på sponsorsiden med to nye sponsorer: Clinica Normed/Nordental og Bistro O Sole Mio. Totale sponsorer i 2016 har vært:

Nordea

Golf y Vinos

Vogt Advokatfirma

Uni Optica

Bodega Fernando de Castilla

Medema- Gruppen

Clinica Normed/Nordental

Bistro O sole Mio

Økonomi

Klubbens økonomi er god. Styret har derfor valgt å sponse årsmøte, julebord og diverse lunsjer.

 

 

 

Konkurranser

I 2016 ble det arrangert 10 runder på forskjellige baner, 6 individuelle og 4 lagkonkurranser. 1 av lagkonkurransene var individuelt tellende. Klubbmesterskapet ble denne gangen avholdt på Sherry Golf Jerez . Det ble spilt over to dager, basert på bruttoslag. Klubbmestere i 2016 ble Rigmor Bardoff med 188 bruttoslag og Jan Teksum med 184 bruttoslag. Et meget vellykket arrangement.

Årets golfere 2016 ble Tove Glasø med et gjennomsnitt på 31,5 poeng og Jan Teksum med et gjennomsnitt på 34,5 poeng per runde, basert på de 6 beste rundene i 2016.

Forøvrig hadde vi en historisk rekord i Los Vikingos i   2016. Bente Falstad klarte å få nærmest pinnen på fire av fire mulige på turneringen på Rio Real.

Jule-/Årsavslutning

Den 18. november 2016 var det spill på Santana med julebord hos Øystein på Bistro O Sole Mio med fantastisk mat og drikke og minikonsert av Øystein, Amanda og Philip. Golf y Vinos sponset premiene.

Et meget hyggelig arrangement.

 

Styret

18 februar 2016

 

Roy Johansen       Rigmor Bardoff          Petter Bjerke          Rune Falstad

Kasserer                  Styremedlem                    Styremedlem                  President

Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

 

Styret

 

Styret har etter generalforsamlingen 22. mars 2015 bestått av Bjørn Iversen, Willy Hoff, Ruth Rist, Svein Andersen og Helge Olsen. Willy Hoff ga beskjed forut for generalforsamlingen om at han ville ha avløsning om et år. I løpet av året har Svein Andersen og Ruth Rist gitt beskjed om at de av ulike årsaker vil ha avløsning. Ifølge valgkommiteen har det kommet kritikk av styrets arbeide. Helge Olsen og Bjørn Iversen har derfor valgt å stille sine plasser til disposisjon.

 

Styret har hatt møter hver 14. dag i sesongen for å forberede neste konkurranse og for å behandle løpende saker. Samarbeidet har fungert godt og den enkelte har hatt fin egenmotor.

 

Medlemsutvikling

 

I 2015 hadde vi 66 betalende medlemmer pluss 3 æresmedlemmer. Det er en oppgang på 2 i forhold til 2014. Vi hadde15 gjestespillere i 2015.

 

Kirsten Ottesen gikk bort i 2015.

Utmeldinger pr. Desember 2015:

Jan Ottesen, Ida og Terje Bjerke Olsen, Tove Olsen og Knut Grønnlien.

 

Sponsorer

 

I 2015 har vi hatt følgende sponsorer:

Nordea

Golf y Vinos

Vogt Advokatfirma

Uni Optica

Bodega Fernando de Castilla (Jan Pettersen)

Medema – Gruppen (Jack U. Rist)

 

Økonomi

 

Klubbens økonomi er god. Styret har derfor valgt å sponse årsmøte og julebord.

 

Konkurranser

 

I 2015 ble det arrangert 11 runder på 10 forskjellige baner, 6 individuelle og 5 lagkonkurranser. 2 av lagkonkurransene var individuelt tellende. På grunn av regn ble 2 runder avlyst.

 

Klubbmesterskapet var på denne gangen på Antequera. Det ble spilt over to dager, bassert på bruttoslag. Klubbmestere i 2015 ble Tove Glasø med 214 bruttoslag og Jan Teksum med 179 bruttoslag.  

 

Årets golfere 2015 ble Tove Glasø med gjennomsnitt 32,5 poeng og Petter Bjerke med gjennomsnitt 36,3 poeng per runde, basert på de 6 beste rundene i 2015.

 

  Jule-/årsavsluttning

 

Den 21. November 2015 var det juleavsluttning hos Øystein, på Sole Mio med deilig mat og drikke. Amanda, Philip og Øystein underholdt med sang. Lisbeth og Dan fra Golf y Vinos sponset raust med permier, ledsaget av informasjon om de enkelte vinene.

 

Styret

25. februar 2016

 

Willy Hoff      Ruth Rist        Helge Olsen     Svein Andersen           Bjørn Iversen

Kasserer          Turn. kom.      Turn. kom.      Turn. kom.                  President

Årsberetning 2014

Årsberetning 2014

 

Styret

Styret har etter generalforsamlingen 23.mars 2014 bestått av Bjørn Iversen, Willy Hoff, Ruth Rist, Svein Andersen og Helge Olsen.

 

Styret har hatt møter ca hver 14 dag i sesongen og løpende kontakt på mail. Det har vært hyggelig tone og alle har vært med på å trekke lasset. Arne og Jan har bistått styret, slik at vi har kommet godt i gang.

 

Medlemsutvikling

I 2014 hadde vi 64 betalende medlemmer pluss 3 æresmedlemmer. Det er en oppgang på 7 i forhold til 2013. Styret har derfor tatt inn 9 nye medlemmer fra 1.januar 2014 og gjennom av året. Pågangen av gjestespillere har vært tilstrekkelig til at vi har fylt opp de bestilte baller på våre turneringer. Totalt har vi hatt 29 gjestespillere i 2014.

 

Sponsorer

I 2014 har vi hatt følgende sponsorer:

Unioptica

Bodega Fernando de Castilla

Vogt Advokatfirma

Masmovil

Clinica Dental Noruegua

Golf y Vinos ga alle premier i forbindelse med generalforsamlingen.

BS BanuS SolutionS ga alle preimier ved vår første turnering i høst 14.

NORDEA ga alle premier ved vårt klubbmesterskap

 

Konkurranser

I 2014 har vi spilt 9 runder på 8 forskjellige baner. 6 individuelle og 3 lagkonkurranser. 2 runder ble avlyst på grunn av regn.Klubbmesterskapet foregikk på Novo Sancti Petri over to dager basert på bruttoslag. Klubbmestere i 2014 ble Tove Glasø med 188 bruttoslag og Jan Nybø med 180 bruttoslag.

 

På bakgrunn av at 2 individuelle konkurranser ble avlyst fant styret at det ville være riktig å bruke de 5 beste rundene for å utnevne årets spiller. Styret er blitt gjort oppmerksom i etterkant at der foreligger et generalforsamlingsvedtak fra 2007 på at det skal være 6 tellende runder. Styret beklager at feil person ble utropt til årets mannlig spiller. Det skulle vært John Nordahl med et snitt på 31,5 poeng. Årets kvinnelige golfer 2014 ble Sina Underhaug med gjennomsnitt 30,17.

 

Aktiviteter

Festmiddagen den 26. November var I 2014 lagt til Rio Real.

Nydelige lokaler, fyr på peisen, avslappet musikk og god stemning rundt bordene. Amanda Rosa stod også i år for det musikalske innslaget med en liten konsert før hun begynte å spille herlig dansemusikk, som mange svingte seg til.

 

Konklusjon

Året 2014 har vært ett godt år for Los Vikingos. Økonomien i klubben er god. Hjemmeside, rutiner og systemer fungerer godt, noe som gjør at arbeidet blir lettere for det nye styret.

02. Mars 2015

Styret

 

Årsberetning 2013

Årsberetning 2013

 

Styret

 

Styret har etter generalforsamlingen 10.mars 2013 bestått av Willy Hoff, Jan Nybø og Arne Lie. Styret har hatt løpende kontakt og samarbeidet meget godt gjennom hele året. På generalforsamlingen 2013 informerte styret om at Jan og Arne skulle gå ut av styret etter generalforsamlingen 2014. De har begge vært med i styret fra 2007. De oppfordret medlemmene til å komme med forslag til nye styremedlemmer. Jan og Arne vil imidlertid bistå det nye styret i en overgangsperiode, hvis det er ønskelig.

 

Medlemsutvikling

 

I 2013 hadde vi 57 betalende medlemmer pluss 3 æresmedlemmer. Det er en nedgang på 11 i forhold til 2012. Styret har derfor tatt inn 7 nye medlemmer fra 1.januar 2014 og vi regner med å ta inn noen flere i løpet av året. Pågangen av gjestespillere har vært tilstrekkelig til at vi har fylt opp alle bestilte baller på våre turneringer. Totalt har vi hatt 43 gjestespillere i 2013.

 

Sponsorer

 

I 2013 har vi hatt følgende sponsorer:

Unioptica

Masmovil

Clinica Dental Noruega

Bodega Fernando de Castilla

Vogt Advokatfirma

Golf y Vinos ga alle premier i forbindelse med generalforsamlingen.

NORDEA ga alle premier i forbindelse med vårt 25 års jubileum.

 

Konkurranser

 

I 2013 har vi spilt 12 runder på 12 forskjellige baner. 8 individuelle og 4 lagkonkurranser.

Klubbmesterskapet foregikk på Novo Sancti Petri over to dager basert på bruttoslag. Klubbmestere i 2013 ble Tove Glasø med 198 bruttoslag og Kåre J. Underhaug med 192 bruttoslag.

Årets golfere 2013 ble Jorun Lie med gjennomsnitt 31.67 poeng og John Nordahl med gjennomsnitt 32.83 poeng per runde, basert på de 6 beste runder i 2013.

 

Aktiviteter

 

Den 12.februar 2013 arrangerte vi en vinsmaking hos Golf y Vinos med etterfølgende middag. Dan Olsson holdt ett interessant foredrag på ca. en time om de viner vi smakte. Kvelden var meget vellykket. 28 medlemmer deltok og klubben sponset med Euro 10 per medlem.

 

Den 27. oktober 2013 ble klubbens 25 års jubileum arrangert på Marbella Golf Country Club. 64 personer deltok og klubben sponset også dette arrangementet med Euro 20 per person. Amanda Rosa sang under og etter middagen. NORDEA v/Jesper Hertz stod for det gedigne premiebordet. Mat og service var av ypperste klasse i meget elegante lokaler. Det ble ett verdig 25 års jubileum og tilbakemeldingene fra deltakerne var meget positive.

 

Den 25.november 2013 arrangerte vi vårt tradisjonelle julebord på Bistro O Sole Mio. Amanda Rosa og Øystein underholdt og julebordet 2013 føyer seg inn i rekken av flere vellykkede julebord på samme sted.

 

Konklusjon

 

Året 2013 har vært ett godt år for Los Vikingos. Økonomien i klubben er god. Hjemmeside, rutiner og systemer fungerer utmerket, noe som gjør arbeidet lettere for det nye styret som skal overta etter generalforsamlingen 2014.

 

31. januar 2014

Styret

Årsberetning 2012

Årsberetning 2012

 

Styret

 

Styret har etter generalforsamlingen 11.mars 2012 bestått av Astrid Johansen, Jan Nybø og Arne Lie.  Astrid har tilbrakt mye av høstsesongen i Norge, og hennes arbeidsoppgaver er ivaretatt av det øvrige styret. Hun har imidlertid ført og avsluttet regnskapet for 2012. Willy Hoff har også bidratt med hjelp i denne perioden.

 

 

Konkurranser

 

I 2012 skulle vi ha spilt 14 runder på 13 forskjellige baner. Santa Maria i april ble imidlertid avbrutt på grunn av styrtregn. Dermed ble det 13 runder totalt. 10 individuelle og 3 lagkonkurranser. Antall deltakere har variert fra 32 til 48 spillere. Generelt har oppslutningen vært meget stor. Av våre 71 medlemmer var det kun 9 som ikke deltok på noen turneringer. Totalt oppnådde 27 medlemmer en førsteplass, enten individuelt eller i lagspill. Det vil si 43.5 % av de spillere som deltok i 2012.

Den tradisjonelle landskampen mot svenskene, som vi har hatt i ca. 20 år, ble ikke gjennomført. Los Suecos er avviklet og medlemmene gått inn som en del av AHN.

Klubbmesterskapet foregikk på Novo Sancti Petri over to dager og vinner i dame og herreklassen kåres etter antall bruttoslag. Klubbmestere 2012 ble Jorun Lie med 198 bruttoslag og Jan Teksum med 185 bruttoslag. De to ble også årets spillere i 2012. Jorun med gjennomsnittlig 33.67 poeng og Jan med gjennomsnittlig 31.67 per runde, basert på de 6 beste runder i 2012

 

 

Medlemsutvikling

 

Ved starten av 2011 hadde vi 63 betalende medlemmer. I 2012 har vi hatt 68 betalende medlemmer. Vi har 3 æresmedlemmer i klubben.

De er:

Birgit Iversen

Anne M. Larssen

Roar Schaug Nilsen

 

5 medlemmer har meldt seg ut ved årsskiftet 2012/2013.

De er:

Svein Eriksen

Natalia og Roald Gjertsen

Gerd og Jan Laurendz

 

Vi ser ikke noe umiddelbart behov for opptak av nye medlemmer, da antall påmeldte medlemmer vanligvis overgår det antall vi helst vil ha. Skulle det være behov for å fylle opp er det alltid noen gjestespillere på venteliste.

 

Sponsorer

 

I 2012 hadde vi følgende sponsorer:

Unioptica

Masmovil

Clinica Dental Noruega

Bodega Fernando de Castilla

I tillegg ga NORDEA og Golf y Vinos premier på henholdsvis klubbmesterskap og Generalforsamling.

En stor takk til de alle med ønske om fortsatt godt samarbeide.

 

Sponsorinntektene gjennom de senere år gir oss muligheten til å subsidiere deler av arrangementet i forbindelse med Los Vikingos´ 25 års jubileum i 2013.

 

Aktiviteter

 

I tillegg til vår hovedaktivitet, golf, gjennomførte vi en tur til Bodega Fernando de Castilla v/Jan Pettersen i forbindelse med klubbmesterskapet på Novo Sancti Petri. Det ble en meget vellykket tur. Servering under besøket sto Jan Pettersen for. Klubben betalte imidlertid for den innleide bussen tur/retur Novo Sancti Petri/ Jerez de la Frontera.

 

Generalforsamlingen ble holdt på La Cala med påfølgende 3 retters middag.

 

Juleavslutningen ble holdt på Bistro O Sole Mio på Elviria del Sol.

 

Konklusjon

 

Igjen har vi hatt et godt år i Los Vikingos. Oppslutningen om turneringene har vært stor og påmeldingene kommer raskt etter at vi har lagt ut terminlisten. Økonomien i klubben er styrket og god. Dette har vært en bevisst målsetning for å kunne gjennomføre et godt 25 års jubileum i 2013.

Styret har lagt vekt på et høyt informasjonsnivå til medlemmene via e-mail og vår flotte utbygde hjemmeside: www.losvikingos.net

Styret føler at stemningen er god i klubben og vil arbeide videre for å styrke samholdet og det sosiale samværet.

 

 

10.02.13

Styret

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011

 

Styret

 

Etter 6 år som formann ønsket John Nordahl avløsning. Samtidig gikk Trine Elvsaas ut av styret. Som ny formann ble valgt Arne Lie. Øvrige styremedlemmer ble Astrid Johansen, Jan Nybø, Willy Hoff og Reidar Olsen. De to sistnevnte fortsatte sitt arbeid som turneringskomite.

 

Konkurranser

 

I 2011 spilte vi på 13 forskjellige flotte baner. Oppslutningen har vært god og vi spilte 2 runder med 32 spillere, en runde med 36, 3 med 40 og 7 med 44 spillere. Vi har sagt nei til flere gjestespillere i løpet av året for at ikke ventetiden skal bli for lang. Været var vi heldige med i 2011. Kun på Los Naranjos var banen våt og klissete på grunn av kraftig regnvær i dagene før. På Novo Sancti Petri var det meget sterk vind den ene dagen. Klubbmesterskapet foregikk på La Cala og årets klubbmestere ble Natalia Gjertsen med 87 bruttoslag og Knut Johansen med 89 bruttoslag. Årets golfere ble Jorun Lie med gjennomsnittscore per runde på 32.67 og John Nordahl med 32.17.  Vi har også oppnådd gode avtaler med klubbene i forhold til normal green-fee i 2011  

 

Landskamp mot Sverige

 

I 2011 var det Los Vikingos som stod for arrangementet i forbindelse med landskampen mot El Suecos. Det foregikk i november på Mijas (Los Olivos). Selv om dette er hjemmebanen til El Suecos tok vi en overlegen seier. 477 poeng til Norge mot 428 til Sverige. Det deltok 20 spillere fra hvert land og spilleformen var Stableford. De 16 beste resultater fra hvert land ble lagt til grunn. Premiene ble sponset av Golf y Vinos ved Dan Olsson og nærmest flagget premiene av Mãklarringen ved Michael Irgens. I 2012 er det Los Suecos som skal stå for arrangementet.

 

Ny hjemmeside

 

Roar Schaug Nilsen ønsket avløsning for administrasjon av vår hjemmeside. Det nye styret, med uvurderlig hjelp av Turid Bjerke, utviket en ny side som ser ut til å fungere utmerket. Den administreres av Jan Nybø og Arne Lie. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i bruken av hjemmesiden. Der finner man viktige informasjoner om på- og avmeldinger, startlister, referater, bilder og annen nyttig informasjon.

 

Medlemsutvikling

 

Ved inngangen til 2011 hadde vi 63 betalende medlemmer pluss 4 æresmedlemmer. For 2012 utgjør dette nå 67 betalende medlemmer pluss 4 æresmedlemmer. Et medlemsantall på rundt 70 ser ut til å være passe for å dekke 10 til 11 baller per spillerunde.

 

Sponsorer

 

I 2011 hadde vi følgende sponsorer:

 

Unioptica

Masmovil

Clinica Dental Noruega

Andersen & Backe-Wiig

Golf y Vinos

NORDEA

 

Flere av våre medlemmer bruker tjenester fra disse sponsorer. Det er en fordel for klubben at dere nevner Los Vikingos når dere er i forbindelse med disse.

 

Temakvelder og sosiale aktiviteter

 

25.oktober 2011 arrangerte Thor Ljungmann en regelgjennomgang på klubben i Elviria del Sol. 20 spørsmål var laget med 3 svaralternativer per spørsmål. Disse ble grundig gjennomgått og forklart og var til stor nytte for medlemmene. Oppslutningen var meget stor, og dette frister til gjentagelse. Øystein hadde også lavet et flott måltid som delvis ble sponset av Los Vikingos. For øvrig ønsker styret å gjennomføre en sosial aktivitet vår og høst.

Med de sponsormidler vi har fått gjennom de senere år kan klubben bidra med deler av eventuelle kostnader.

 

Konklusjon

Totalt sett var 2011 et godt år for Los Vikingos. Økonomien i klubben er god. Styrets målsetting er å gjøre 2012 til et år hvor det sportslige i kombinasjon med det sosiale skal bli noe vi tenker tilbake på med glede.

 

Årsberetning 2010

“Aarsrapport 2010”

I stedet for den vanlige, vel noe kjedelige rapport som gjentar alt som har hendt gjennom aaret, vil jeg i aar heller komme med noen tanker og refleksjoner rundt klubben vaar. Den ble stiftet i 1988 av 11 personer (ingen er med lenger) med det formaalet aa arrangere golfturneringer for nordmenn i Syd-Spania i vinterhalvaaret. Utviklingen har deretter sakte, men sikkert med seks forskjellige formenn fört oss dit vi er idag. Og spörsmaalet er da om vi, som er medlemmer idag, alle er fornöyde med det vi har gjort. Svaret kan vel variere litt om vi tar i betraktning alle uttalelser jeg har hört gjennom aarene. Det er alltid vanskelig, for ikke aa si umulig aa gjöre alle til lags!

Selv har jeg värt medlem siden begynnelsen av 1993 da klubben hadde 20-25 medlemmer. Det betyr at jeg har faatt med meg hele utviklingen i klubbens ungdomsaar og voksne alder. Bortsett fra vaare äresmedlemmer er det ingen igjen fra den aller förste tiden. Etter hvert har vi sakte, men sikkert utvidet medlemsmassen, og idag er vi da med et tak paa 75 oppe i noe over 60 medlemmer. Det er noe mindre enn det meste vi har värt. Med andre ord har det altsaa värt en del avgang i det siste, mens for faa har kvalifisert til opptak med de reglene vi selv har vedtatt. Regelmessige gjestespillere har vi imidlertid en del av, og da maa vi etter hvert se paa hvem som fyller opptakskravene.

Det skal ikke benektes at grunnen til noen av utmeldingene de siste aarene har värt misnöye med klubbens utvikling. Jeg, som eneste medlem utenfor Costa del Sol og attpaatil formann de siste 6 aar, har faatt med meg at noen synes klubben var blitt for stor, mens andre klaget over en viss ”gruppementalitet” som ikke passet. Hvilke konklusjoner kan vi saa trekke av dette? Först, som jeg allerede har sagt, at det er umulig aa gjöre alle til lags. Saa er da spörsmaalet om vi skal stagnere eller kanskje t.o.m. gaa tilbake til den situasjonen vi hadde for 10-12 aar siden? Begge hypoteser er for meg fullstendig utenkelige. Selv om vi vel alle er i den eldre del av menneskeheten, er det meget viktig aa holde i det minste sinnet aapent og dynamisk naar kroppen kanskje ikke lenger reagerer som vi var vant til.

Klubben har to viktige ben aa staa paa, det ”sportslige” og det ”sosiale”. Begge er forsaavidt like viktige, men jeg legger litt mer vekt paa det ”sportslige”. Helsemessig er det meget sunt aa bevege seg ute i fin, grönn” natur med 18 golfhull, mens det 19. först blir sunt p.g.a. de 18 förste. Rekkefölgen er dermed for meg aapenlys.

Det ”sportslige” .

Dette ”benet” bör vi aktivere saa mye som mulig. Naar det gjelder golfkvaliteten vi opererer med, er den nok jevnt over noe svak. Resultatene taler for seg selv, og slik har det värt saa lenge jeg har värt med. Det ser hele tiden ut som om vi alle har (alt)for lavt hcp., men det kan vi leve med. Viktigere er for meg holdningen eller mentaliteten den enkelte viser paa banen. Naar det ”sosiale” tar overhaand der, blir det etter min mening feil. Med dette mener jeg at det er lett aa skille mellom den ”konkurransedyktige” og den som er med bare for ”moro skyld”. Selv paa en daarlig dag for en spiller, er det lett aa se om han/hun tilhörer förste eller andre kategori. Aller tydeligst har jeg sett dette skillet under svenskelandskampene. Ved disse anledningene spiller de fortrinnsvis ”beste” i klubben og dermed, skulle man tro, ogsaa de mest ”konkurransedyktige”, men dette har i vaart tilfelle nesten aldri värt nok. Resultatene taler for seg selv. Helt fra begynnelsen for nesten 20 aar siden har svenskene vunnet rundt 80 % av kampene, mens vi maa ta til takke med usle 20 %. Svenskene, som jeg har spilt mot i alle disse aar, har vist en innstilling som vi tydeligvis har vanskeligheter med aa matche. Dette har med det mentale aa gjöre, og vi vet alle hvilken betydning denne biten har i golfspillet.

Det ”sportslige” innebärer ogsaa at man bör kunne saa mye som mulig av reglene og i alle fall de mest elementäre. Jeg maa bare tilstaa at jeg mange ganger blir mildt overrasket over uvitenhet og noen ganger ogsaa innstilling paa dette omraadet. Aa kunne regler (og etikette) er like viktig som aa holde köllen og aa treffe ballen! Og en ting til: naar vi spiller turneringer, er vi alltid markör for en medspiller. Etter hvert ferdigspilt hull, bör vi vite, selvfölgelig vaar egen score, men ogsaa medspillerens. Det dreier seg bare om aa fölge med!

Det ”sosiale”

Naar jeg naa er ferdig med det ”sportslige”, altsaa golfspillet, som (som sagt) for meg er den viktigste aktiviteten i klubben, kommer til slutt noen bemerkninger om det 19. hullet som burde bety et koselig samvär over et glass öl eller vin (gjerne med noe aa spise) paa et fint og hyggelig sted. Det som har slaatt meg er imidlertid et par ting som paa meg virker forunderlige. Etter ferdigspilt konkurranse virker det som om mange har det travelt med aa komme seg hjem og knapt nok kan vente til premieutdelingen. Dette er jo det perfekte öyeblikk til aa bli bedre kjent med hverandre, og det er jo ingenting i veien for aa bli litt lenger enn bare det ”strengt nödvendige”, og dette sier jeg först og fremst p.g.a. at noen medlemmer, som har värt med lenge, har ”klaget over” at de ikke kjenner de nye (dette betyr vel egentlig at de ikke er interessert i nye bekjentskaper). Merkelig innstilling, synes jeg, for personlig har jeg alltid, og jeg haaper det fortsetter, värt interessert i aa ”utvide horisonten” paa alle omraader.

Noen faa ganger i aaret har vi en utvidet anledning til aa pleie det ”sosiale”. Det er den dagen vi spiller klubbmesterskap med etterfölgende generalforsamling og lunsj/middag, julemiddagen som avslutning paa aaret og kanskje aller mest oppholdet paa Novo Sancti Petri da vi er sammen to-tre dager. Arrangementer i stil med sistnevnte kunne vi organisere flere av, men er interessen stor nok? Hittil har det bare begrenset seg til et par utflukter (til Almerimar for aa spille mot nordmenn fra Costa Blanca, og til Portugal sammen med Los Suecos). Den aarlige svenskelandskampen er jo ellers et annet eksempel paa utvidet sosialt samvär, hvor vi t.o.m. lärer hyggelige ”utlendinger” aa kjenne, men den er jo begrenset til bare en del av oss. Los Suecos har forövrig (etter siste landskamp) vist interesse for utvidet samarbeid, absolutt noe aa tenke paa.

Aaret 2010

Til slutt gjenstaar det bare aa nevne at 2010 värmessig sett har värt det absolutt verste i klubbens historie. Mange vaate baner og regn, og aller best husker vi vel Estepona og Novo Sancti Petri som skrekkeksemplene, selv om vi i sistnevnte tilfelle kunne kompensere med et ”sosialt” bodegabesök.

Som avgaaende formann önsker jeg klubben en sunn utvikling og lykke og hell i fremtiden

John Nordahl