The Norwegian Golf Club on Costa del Sol

Generalforsamling Cerrado 12. mars 2020

LOS VIKINGOS.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 12. MARS 2020.

Sted: Cerrado del Aguila Golf.
Dato: 12 mars 2020
Antall medlemmer til stede: 15.

Følgende forelå til behandling:

1. Godkjenning av innkalling: Godkjent.

2. Årsberetning 2019: Godkjent

3. Regnskap 2019 og budsjett 2020: Godkjent

4. Valg av styre: Agnar Johansen og Roy Johansen var på valg. Per G. Jacobsen og Vidar Throndsen var ikke på valg. Etter Innstilling fra valgkomiteen ble Agnar Johansen valgt til president i to år og Roy Johansen valgt til kasserer i to år. I tillegg ble Bjørn Bjarstad valgt til styremedlem i to år. Styret består derfor nå av 5 medlemmer.

5. Valg av medlemmer til valgkomiteen: Da ingen styremedlemmer går ut av styret, var styrets forslag at den eksisterende valgkomite fortsetter i et år til. Valgkomiteen er Petter Bjerke, Willy Hoff og Reidar Olsen. Forslaget fra styret godkjent.

6. Behandling av innkomne forslag:
Styrets forslag om halv kontingent for medlemmer som ikke kan spille golf mer på grunn av alder eller sykdom. Styrets forslag godkjent.

Styrets forslag til at årets golfer beregnes ut fra alle runder i året unntatt klubbmesterskap. Styrets forslag ble diskutert en del og der etter godkjent. Styret fikk også fullmakt til å avgjøre antall lagspill i sesongen, da dette må sees i sammenheng med antall påmeldte.

Per Kierulf´s forslag om egen klasse med 9 hull for de som er blitt eldre og har problemer med å gjennomføre en 18 hulls runde. Forslaget ble i utgangspunktet nedstemt, men etter en del diskusjoner ble det enighet om at styret vurderer om dette er mulig å gjennomføre for eksempel med minimum 4 deltagere hvor beste spiller blir premiert. Styret kan også plukke ut hvilke hull som eventuelt skal spilles. Det forutsettes at de som eventuelt spiller i en slik klasse betaler fullt greenfee til klubbene, der dette kreves. Styret ble også bedt om å undersøke muligheten for blått flagg på buggies for de med bevegelses hemninger.

Da det ikke var flere saker til behandling ble møtet hevet.

Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag og premie utdeling etter dagens turnering.

Agnar Johansen
Referent

Generalforsamling Cerrado 10.03.2019

LOS VIKINGOS.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 10. MARS 2019.

Sted: Cerrado del Aguila Golf.
Dato: 10 mars 2019
Antall medlemmer til stede: 26 + 4 fullmakter.

Følgende forelå til behandling:
1. Godkjenning av innkalling: President Agnar Johansen opplyste at det forelå fullmakter fra Elin og Terje Nikolaysen gitt til Wenche Johansen og fullmakter fra Ruth og Jack Rist gitt til Agnar Johansen. Fullmakter og innkalling godkjent.

2. Årsberetning 2018: Godkjent

3. Regnskap 2018 og budsjett 2019: Godkjent

4. Valg av styre: Petter Bjerke og Vidar Throndsen var på valg. Petter ønsket ikke gjenvalg. Etter innstilling fra valgkomiteen ved Arne Lie, Bjørn Iversen og Rune Falstad ble Vidar Throndsen gjenvalgt for to år og Per G. Jacobsen valgt som nytt styremedlem for to år.

5. Valg av medlemmer til valgkomiteen. Da alle medlemmene av valgkomiteen har meldt seg ut av Los Vikingos og ikke finner det riktig å fortsette i komiteen har styret foreslått følgende som ny komite: Petter Bjerke, Willy Hoff og Reidar Olsen. Forslaget fra styret godkjent.

6. Behandling av innkomne forslag: Styrets forslag om spill på ukedager: Presidenten informerte innledningsvis at denne saken hadde vært behandlet på generalforsamling i 2017, hvor det ble vedtatt at styret hadde fleksibilitet til å velge andre dager en søndag for spill. Da det var kommet reaksjoner i vår på at det er noen torsdagsturneringer fant styret det rett å ta saken opp igjen. Styrets forslag til å kunne avholde turneringer også på ukedager godkjent.
Styrets forslag om hvordan like resultater skal behandles: Styrets forslag godkjent. I stableford / slag turneringer avgjør laveste handicap ved like resultater. I lagspill turneringer avgjøres like resultater ved laveste spille handicap vinner over en med høyere spille handicap. Ved lik spillehandicap avgjøres resultatet ved matematisk metode.

Forslag fra Elin Nikolaysen om å dele opp klassene i dame og herre klasser: Presidenten informerte om at denne saken var behandlet på generalforsamling også i 2011 hvor det ble besluttet at damer og herrer skulle konkurrere i samme klasse og deles i 3 grupper iht. handicap.

Generalforsamlingen diskuterte forslaget fra Elin Nikolaysen inngående. Under diskusjonen ble det også diskutert om alle medlemmer har korrekt handicap. Dette spørsmålet ble ikke tatt opp til votering, men var ment som en del av diskusjonen rundt handicap klasser. Deretter ble Elin Nikolaysens forslag tatt
opp til votering. Et klart flertall stemte for å beholde dagens ordning med 3 klasser hvor damer og herrer konkurrerer i samme klasse iht. handicap.
Da det ikke var flere saker til behandling ble møtet hevet.

Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag og premie utdeling etter dagens turnering.

Agnar Johansen
Referent

Generalforsamling El Paraiso 11.03.2018

GENERALFORSAMLING PÅ EL PARAISO SØNDAG 11. MARS 2018.

Sted: El Paraiso golf.

Dato: 11. mars 2018.

Antall medlemmer tilstede: 40.

Følgende forelå til behandling:

1. Godkjenning av innkalling                                        Godkjent

2. Årsberetning 2017                                                      Godkjent

3. Regnskap for 2017 og budsjett 2018                     Godkjent

4. Valg av styret.

President Rune Falstad og kasserer Roy Johansen var på valg. Rune ønsket ikke gjenvalg. Etter innstilling fra valgkomiteen ved Arne Lie, Bjørn Iversen og Jan Teksum, ble Agnar Johansen valgt til president  for 2 år og Vidar Throndsen valgt som nytt styremedlem for 1 år.

Agnar Johansen                             President                 Valgt til 2020

Roy Johansen                                 Kasserer                   Valgt til 2020

Petter Bjerke                                  Styremedlem          Valgt til 2019

Vidar Throndsen                           Styremedlem          Valgt til 2019

5. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

På GF i 2015, ble det vedtatt opprettelse av valgkomite med 3 medlemmer. Komiteen skulle bestå av siste avgåtte president + 2 valgte medlemmer.

Nåværende valgkomitee fremmet forslag om at valgkomiteen skal bestå av de tre senest avgåtte presidenter, Rune Falstad, Bjørn Iversen og Arne Lie. Leif Eriksen hadde innlevert et motforslag om at vi opprettholder vedtaket fra 2015 om at valgkomiteen skal bestå av siste avgåtte president + 2 valgte medlemmer.

Etter en del diskusjon ble det vedtatt å opprettholde vedtaket fra 2015 og  at valgkomiteen for 2018 består av Rune Falstad, Bjørn Iversen og Arne Lie.

 

 

6. Behandling av innkomne forslag.

- Årets golfer. Styret hadde sendt ut nytt forslag til Årets Golfer. Forslaget ble vedtatt med følgende endringer:

            - Kun de beste 5 singlekonkurranser og de 2 beste lagkonkurransene gjelder for poengplukking. Resultatet fra klubbmesterskapet inngår i singlekonkurransen.

            - Nytt navn på Årets Golfer foreslåes av Styret, i.e. Årets beste poengplukkere.

- Oppfordring fra Jack Rist vedrørende laber interesse fra LV medlemmer til kirkegolfen ble tatt til etterretning. Styret oppfordres til å koordinere spilledatoer for våren med kirkegolfen.

- Avmelding mindre enn 7 dager . Vedtaket fra årsmøtet i 2013 om at medlemmer må betale 15 EURO ved forfall mindre enn 7 dager, uansett grunn, opprettholdes.

 

Møte ble avsluttet med en hyggelig lunsj.

 

Marbella, 11. mars 2018

 

Rune Falstad           Roy Johansen          Petter Bjerke          Agnar Johansen

 

 

Referent Rune Falstad

Generalforsamling Elviria del Sol 12.mars 2017

GENERALFORSAMLING PÅ ELVIRIA DEL SOL SØNDAG 12 MARS 2017.

Sted: Klubben, Elviria del Sol

Dato: 12. mars 2017

Antall medlemmer tilstede: 37

Følgende forelå til behandling:

1.Godkjenning av innkalling                   Godkjent

2. Årsberetning 2016                             Godkjent

3. Regnskap for 2016 og budsjett 2017   Godkjent

4. Valg.

Styremedlemmene Rigmor Bardoff og Petter Bjerke var på valg. Rigmor ønsket ikke gjenvalg. Etter innstilling fra valgkomiteen ble Petter valgt for 2 nye år og Agnar Johansen valgt som nytt styremedlem for 2 år. Valgkomiteen består av Arne Lie, Jan Teksum og Bjørn Iversen.

Nytt styre:


Rune Falstad         President       Valgt til 2018

Roy Johansen        Kasserer         Valgt til 2018

Petter Bjerke        Styremedlem  Valgt til 2019

Agnar Johansen     Styremedlem  Valgt til 2019

Alle i valgkomiteen fortsetter.

 

5. Behandling av innkomne forslag.

Ett forslag fra John Nordahl om aldri å starte en turnering før kl 1100 og evt. flytte spilledag fra søndager.

Dette forslaget ble ikke vedtatt. Medlemmene ble enige om at det er opptil styret å fastsette spilletidspunkt avhengig av tilgjengelighet og priser på banene. Når det gjelder spilledag fortsetter vi presumtivt på søndager, men styret har fleksibilitet til å fastsette andre dager.

Møte ble avsluttet kl 1830.

Marbella, 12 mars 2017

Rune Falstad    Roy Johansen    Petter Bjerke     Rigmor Bardoff

Etter den formelle GF som ble hurtig avviklet, hadde vi tid til å lufte diverse saker før kvelden ble avsluttet med nydelig middag og stor stemning på Bistro O Sole Mio.

1.     Styret presiserte at alle som vet at de skal ha fast buggy til alle turneringene må gi beskjed på mail til losvikingos2016@gmail.com . (selv om de har gitt beskjed før). De som kun skal ha til enkelte turneringer må melde fra senest en uke før turneringen.


2.     Det ble diskutert effektivitet på banen under turneringene. På Santa Clara, som eksempel, ble det brukt fem og en halv time. Dette er ikke akseptabelt. Forslag fra medlemmene til å øke effektiviteten:

-         Alltid en kaptein i flighten som passer på å holde farten. Vedkommende har myndighet til å kunne si ifra uten at andre i flighten blir sure.

-         Hver enkelt putter ferdig uten å bruke tid på å sette ned markør etter hver put.

-         Jan Teksum holder et foredrag om effektivitet på banen ved nærmeste anledning.

-         Det henvises forøvrig til vår nettside og fliken regler og etikette.


3.     Årets golfer.

Det var stor stemning for å kutte ut årets golfer fra året 2018. Dette må først evt. vedtaes på GF i mars 2018. Det viser seg at det over tid har vært utfordrende for mange av medlemmene å delta på 6 tellende individuelle turneringer som må til for å kvalifisere til Årets golfer.

 

Referent Rune Falstad

       

        

     

                            

      


       

          

   

Generalforsamling Elviria Sol 13. mars 2016

GENERALFORSAMLING PÅ ELVIRIA DEL SOL 13. MARS 2016

Sted: Klubben, Elviria del Sol

Dato: 13.mars 2016   Kl:18.00

Antall Medlemmer tilstede: 32

 

Følgende forelå til behandling:

 

1. Godkjenning av innkalling                        godkjent.

2. Årsberetning for 2015                                 godkjent.

3. Regnskap for 2015 og budsjett for 2016    godkjent.

 

4. Valg:

Det sittende styret har trukket seg:

Valgkomiteen, bestående av Arne Lie, Jan Teksum og Rigmor Bardoff, innstilte følgende til nytt styre:

 

Rune Falstad                  President

Roy Johansen                Kasserer

Rigmor Bardoff             Styremedlem

Petter Bjerke                  Styremedlem                           Nytt styre  godkjent.

 

          5. Innkomne forslag: ingen innkomne forslag 

 

Møtet slutt kl; 18:45

 

Etter generalforsamlingen ble dagen avsluttet med nydelig mat og god drikke i restauranten Bistro, O SOLE MIO.

 

Den 13. mars 2016

 

___________   __________  ___________   _____________    ______________

Bjørn Iversen    Willy Hoff     Ruth O. Rist      Svein Andersen      Helge Olsen  

 Sign                   Sign                 Sign                 Sign                             Sign

Generalforsamling på Elviria Sol 22.03.2015

 

Generalforsamling 2015

Sted: Klubben, Elviria del Sol

Dato: 22.mars 2015   Kl:18.00

Antall Medlemmer tilstede: 50

 

Følgende forelå til behandling:

 

1. Godkjenning av innkalling for 2015   ble godkjent.

2. Årsberetning for 2015                                   ble godkjent.

3. Regnskap for 2014 og budsjett for 2015        ble godkjent.

 

4. Valg: Det sittende styret er:

President Bjørn Iversen, Kasserer Willy Hoff,  turneringskomite Ruth Rist, Svein Andersen og Helge Olsen. Styret ble gjenvalgt.

Kasserer Willy Hoff stiller ikke til valg i året 2016, dette til informasjon.

 

5. Eventuelt: 

Det forelå 3 saker:

1)    Styret informerte om at Jarle Wilhelmsen var blitt medlemm. Han har vært gjestespiller flere ganger og har hcp 19.  

2)    Forslag fra Jorun Lie: «Under punktet Handicap» på hjemmesiden er teksten i første avsnitt følgende: «Hvis den enkelte medlems HCP avviker mer enn et poeng fra Los Vikingos HCP, kan vi regulere dette senest en uke før neste turnering». Forslag til endring: «Hvis den enkelte medlems HCP avviker mer enn et poeng fra Los Vikingos HCP skal dette meddeles turneringskomiteen snarest mulig før neste spilleomgang». De øvrige punkter i teksten består som tidligere. Ble godkjent

3)    Forslag fra Leif W Eriksen: Opprettelse av valgkomite med 3 medlemmer: Ble godkjent   Komiteen består av: Siste avgåtte president + 2 valgte medlemmer, Valgkomiteen ville da bestå av Arne Lie, Rigmor Bardoff og Jan Teksum, alle var spurt og har takket ja. Ble godkjent

 

Deretter var det orientering v/ Helge Olsen: Turneringsdag Santa Clara 22.03.2015 som ble avlyst p.g.a. regn og torden, spillekuponger blir levert ut til de betalende medlemmene og kan brukes i løpet av året ved Santa Clara golfbane. Informasjon angående klubbmesterskapet ved Antiquera golf den 15 og 16.april 2015.

 

John Nordahl refererte fra sine spørsmål han hadde sendt til styret den 15. mars 2015.Spørsmålene var i 6 punkter. Styret har besvart John Nordahl på alle punktene.

 

Arne Lie hadde kommentarer vedrørende formuleringer i Årsberetningen. Dette ble ikke behandlet da årsberetningen var godkjent.

 

Møtet slutt kl; 18:55

 

Etter generalforsamlingen ble dagen avsluttet med nydelig mat og god drikke i restauranten Bistro, O SOLE MIO.

 

Den 4. april 2015

 

___________   __________  ___________   _____________    ______________

Bjørn Iversen    Willy Hoff     Ruth O. Rist      Svein Andersen      Helge Olsen  

 Sign                   Sign                 Sign                 Sign                             Sign

Generalforsamling på Santa Maria 23.mars 2014

Generalforsamling på Santa Maria Golf 23.mars 2014

 

 

Følgende forelå til behandling:

 

1 Innkalling og årsrapport for 2013 ble godkjent

 

2 Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ble godkjent

 

3 Valg.

   Som tidligere informert gikk Jan Nybø og Arne Lie ut av styret etter

   Generalforsamlingen 2014.  Willy Hoff fortsetter i nytt styre.

   Nytt styre ble enstemmig valgt, og består av:

   Bjørn Iversen (formann)

   Willy Hoff (kasserer)

   Ruth Rist

   Svein Andersen

   Helge Olsen

 

4 Eventuelt

   Det forelå ingen forslag fra medlemmer eller Styret i år.

 

   Etter Generalforsamlingen ble middagen holdt i restauranten på Santa Maria

   Golf. En hyggelig avslutning på en fin dag. Vinpremiene var sponset av

   Golf y Vinos.

 

 

   23.mars 2014-03

 

   Arne Lie, Jan Nybø, Willy Hoff

Generalforsamling på La Cala 10.mars 2013

Generalforsamling på La Cala 10.mars 2013

 

 

Følgende forelå til behandling:

 

1 Innkalling og årsrapport for 2012 ble godkjent.

 

2 Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 ble godkjent

 

3 Valg. Astrid Johansen ønsket avløsning som kasserer etter mange

   år i Styret. Astrid var ikke tilstede, men vi takker for innsatsen hun

   har gjort for Los Vikingos gjennom mange år.

   Willy Hoff ble enstemmig valgt som ny kasserer.

   Styret for kommende år består dermed av Willy Hoff, Jan Nybø

   og Arne Lie.

   Jan Nybø og Arne Lie har vært med i styre og komitearbeid i 7 år

   og ønsket at andre medlemmer kunne stille som kandidater fra 2014.

 

4 Eventuelt. Det forelå et forslag fra Per Kierulf. ”Menn som spiller

fra rødt utslag kan dersom de ønsker det på et eller flere hull delta i konkurransen om nærmest hullet, men da må de på dette hullet slå ut

fra gult utslag. Den som gjør dette får ingen forandring i de tildelte

slag han har i turneringen”

   Styret var ikke enig i forslaget og etter en argumentasjon og votering

   ble forslaget fra Per Kierulf forkastet.

   De regler vi har for menn som spiller fra rød tee gjelder fortsatt.

   Styret anmodet imidlertid at alle menn tenker gjennom sin situasjon

   og vurderer om det hadde vært en fordel for noen å spille fra rød tee

   med de regler som gjelder.

 

   Styret påpekte en negativ utvikling når det gjelder avmelding på

   konkurranser. Dette har økt betraktelig i det siste, og skyldes i det

   alt vesentlig sykdomsforfall. Styret har praktisert ”straffegebyret”

   skånsomt i slike tilfelle.

   For å lette arbeidet for styret og gjøre det enklere for medlemmene

   endrer vi reglene som følger:

   Medlemmer som melder forfall trenger ikke selv å finne en erstatter.

   Styret tar seg av dette.

   Hvis forfall meldes mindre en 7 dager før konkurransedagen skal

   det betales Euro 15, uansett grunn. (Tidligere var regelen 14 dager)

   De nye reglene blir satt inn på hjemmesiden.

  

   HCP-regulering. Vi har regulert HCP etter sommerferien og etter  

   nyttår, samtidig som vi regulerer etter hver spillerunde i Los Vikingos.

   Flere medlemmer spiller langt oftere enn kun på Los Vikingos.

   Vi innfører derfor at når den enkeltes HCP avviker mer enn ett poeng

   fra Los Vikingos HCP, kan vi regulere dette. Dette gjelder selvfølgelig

   både opp og ned. Dette må dokumenteres via GolfBox eller signerte

   scorekort. Man må alltid spille etter golfreglene og heller ikke gi putter.

 

   25 års jubileum i 2013. Styret har innhentet og vurdert flere tilbud.

   Forslaget om en turnering den 13. oktober, festmiddag og overnatting

   på San Roque til den 14.oktober ble godt mottatt. Styret kommer raskt

   tilbake til dette.

 

   Etter generalforsamlingen ble dagen avsluttet med en hyggelig middag

   og premieutdeling i restauranten på La Cala.

   Golf y Vinos sponset alle vinpremiene.

 

   11.mars 2013

   Arne Lie, Jan Nybø, Willy Hoff

Generalforsamling på La Cala 11.mars 2012

Generalforsamling på La Cala 11.mars 2012

 

Følgende forelå til behandling:

 

 

1.     Innkalling og årsrapport for 2011 ble godkjent.

 

2.     Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble godkjent.

 

3.     Valg. Etter to år som turneringskomite og et år i styret ønsket Reidar og Willy og trekke seg fra begge posisjoner. Styret for kommende år består dermed av Astrid Johansen, Jan Nybø og Arne Lie.

 

4.     Eventuelt. Det forelå ingen forslag fra medlemmene. Styret hadde imidlertid enkelte punkter de ville belyse.

 

A  Type turneringer. Vi spiller vanligvis 14 turneringer i løpet av en sesong.

     Styret anbefalte at 3 til 4 turneringer av disse spilles som lagspill. De

     resterende spilles som Stableford/nettoslag. Godkjent. Styret ønsket også   

     å utnevne en leder for en kommende turnering. Denne velger selv en

     medhjelper. De to er ansvarlig for turneringen som innebærer:

     Sette opp baller, hente og fylle ut score-kort skrive ut nærmest flagget

     merker og resultatkort.  Videre skal de starte ballene, samle inn og

     kontrollere resultatene samt nærmest flagget merker. De skal også stå

     for premieutdelingen.  Hensikten med dette er å engasjere flere

     medlemmer. Tidligere  turneringsledere bistår med tips og skjemaer.

     I prinsipp ble dette godkjent, men det ble en liten diskusjon om hvor

     mange turneringer på rad de utvalgte skulle ha ansvar for. Styret kommer

     tilbake til dette i løpet av kort tid.

 

B Æresmedlemmer. Klubben har for tiden 4 æresmedlemmer. 3 har ikke hørt

    av seg på flere år. Den fjerde deltok ikke i noen konkurranser i 2011.

    Styret ønsket å avvikle ordningen med hensyn til prioritert påmelding da

    Dette skaper ekstra arbeid, samtidig som medlemmer står på venteliste i

    unødvendig lang tid. Vi ønsker våre æresmedlemmer velkommen, men de

    må melde seg  på vanlig måte. Forslaget ble godkjent.

 

C Poengtrekk for tidligere vinnere. Styret foreslo å fjerne dette slik at den

   som vinner blir vinner selv om personen vant forrige turnering.  Det

   reduserer også mye oppfølgingsarbeide. I tillegg kan det tilføres at etter vi

   innførte 3 hcp.-grupper med damer og herrer i samme gruppe er 3 beste i

   hver gruppe spredd over langt flere personer enn ved tidligere ordning.

   Forslaget ble godkjent.

 

5.     Etter generalforsamlingen ble dagen avsluttet med en hyggelig middag og

premieutdeling i restauranten på La Cala. Golf y Vinos hadde sponset alle

vinpremiene.

 

12.mars 2012

Arne Lie, Astrid Johansen, Jan Nybø, Willy Hoff, Reidar Olsen

Generalforsamling på La Cala 27.mars 2011

Generalforsamling på La Cala 27.mars 2011

 

Følgende forelå til behandling:

 

1.     Innkalling og årsrapport for 2010 ble godkjent.

 

2.     Regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble godkjent.

Terje Olsen syntes kassebeholdningen var i høyeste laget, og at styret bør vurdere hva som er nødvendig å ha i reserve til enhver tid.

 

3.     Valg. Nytt styre ble valgt med Arne Lie som formann. De øvrige

styremedlemmer ble: Astrid Johansen og Jan Nybø fra det sittende styret  Willy Hoff og Reidar Olsen ble nye styremedlemmer med fortsatt ansvar for turneringsgruppen. John Nordahl og Trine Elvsaas gikk ut av styret.

 

4.     Eventuelt. Det forelå 2 forslag fra det sittende styret, ett fra Per Kierulf, ett fra Thor Tollefsen og 8 fra Roar Schaug Nilsen. Forslagene, hvor noen var sammenfallende, ble diskutert og følgende beslutninger fattet:

Herrer som spiller fra rød tee får sitt hcp. redusert med 5 slag (som tidligere) Dessuten deltar de ikke i konkurranse om nærmest pinne eller eventuelt lengste drive.

Ny gruppeinndeling ble vedtatt med 3 grupper hvor damer og herrer konkurrerer i samme gruppe. For å få tilsvarende like store grupper vil

Hcp.splitten være: Gruppe 1: Fra 0 til 23.0   Gruppe 2: Fra 23.1 til 29.0

Gruppe 3: Fra 29.1 til 36 Gruppeinndelingen vil stå fast i hele sesongen. Premiefordelingen vil gjenspeile antall deltakere i hver gruppe.

 

     Regnskapet presenteres slik at man kan se de 2 siste  års regnskap samt budsjett for kommende år.

 

     Vi benytter alltid banens slope, noe vi også har  praktisert gjennom de senere år.  

 

Klubbmesterskapet vil også i fremtiden være basert på brutto slag. Styret vil vurdere en tilleggskonkurranse slik at dagen kan være til glede også for spillere med høyt handicap.,

 

Forslag om at generalforsamlingsvedtak ikke skal kunne endres før neste generalforsamling. Styret er i prinsipp enig, men fikk anledning til å fravike dette hvis det er hensiktsmessig og til fordel for klubbens medlemmer. Eksempel: Medlemstallet i Los Vikingos sank til nærmere 60 medlemmer og styret fant det derfor nødvendig å ta inn 8 nye medlemmer i begynnelsen av året. Noen av disse tilfredsstilte ikke kravet til hcp. på 26, men hadde deltatt som gjestespillere regelmessig over lengre tid. Med dette som bakgrunn kansellerer vi kravet om hcp. for å bli medlem, men vurderer hver kandidat individuelt etter flere runder som gjestespiller.

 

Medlemskontingenten skal betales ved første spillerunde i starten på et nytt år. Hvis kontingent ikke er betalt innen eller senest ved siste spillerunde første halvår strykes man av medlemsregisteret.

 

Regler for påmeldinger. Disse har ikke vært godt nok fulgt opp av styret og en strammere praktisering av gjeldende regler vil bli fulgt i tiden fremover. (Se reglene på hjemmesiden)

 

Alle konkrete vedtak som gjøres på generalforsamlingen oppføres under et eget menypunkt på hjemmesiden.

 

5.     Etter generalforsamlingen ble dagen avsluttet med en hyggelig middag og  

premieutdeling i restauranten på La Cala.

 

 

28. mars 2011

John Nordahl, Trine Elvsaas, Arne Lie,Astrid Johansen, Jan Nybø